HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

ĐƠN HÀNG MỚI

  • Khách: Phung Van Tan Mới đặt Đặt sim: 0968.792xxxx

  • Khách: Nguyễn Thúy Liễu Mới đặt Đặt sim: 033677.xxxx

  • Khách: Phan Viễn Ðông Mới đặt Đặt sim: 039581.xxxx

  • Khách: Trần Thanh Huyền Mới đặt Đặt sim: 098135.xxxx

  • Khách: Phạm Hiếu Học Mới đặt Đặt sim: 097358.xxxx

  • Khách: Bùi Thiên Ân Mới đặt Đặt sim: 096809.xxxx

  • Khách: Đặng Công Giang Mới đặt Đặt sim: 036111.xxxx

  • Khách: Phan Mai Châu Mới đặt Đặt sim: 035312.xxxx

  • Khách: Phan Cẩm Ly Mới đặt Đặt sim: 038438.xxxx

  • Khách: Đặng Bình Hòa Mới đặt Đặt sim: 036206.xxxx

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân hàng : NGÂN HÀNG VIETCOMBANK Hà Nội

Tên chủ tài khoản : 0351.0003.06725

Số tài khoản : Nguyễn Thị Tuyết

Sim giá rẻ - Sim giá từ 5 triệu tới 10 triệu

Số Sim Giá bán Mua sim
05.23.02.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
0971.52.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
03.5557.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
0977762013 5.000.000 ₫ Mua ngay
0925.41.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
093.269.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
0845552013 5.000.000 ₫ Mua ngay
090.951.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
0922.47.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
05.28.10.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
0794.11.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
09013.19013 5.000.000 ₫ Mua ngay
0814442013 5.000.000 ₫ Mua ngay
0921.44.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
0983.25.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
0858112013 5.000.000 ₫ Mua ngay
093.545.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
084.999.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
0906582013 5.000.000 ₫ Mua ngay
03.26.07.2013 5.000.000 ₫ Mua ngay
0947.80.80.68 5.000.000 ₫ Mua ngay
0362.68.00.68 5.000.000 ₫ Mua ngay
0971866068 5.000.000 ₫ Mua ngay
0901.30.60.60 5.000.000 ₫ Mua ngay
0845675060 5.000.000 ₫ Mua ngay
0366300060 5.000.000 ₫ Mua ngay
0974000060 5.000.000 ₫ Mua ngay
0769.69.60.60 5.000.000 ₫ Mua ngay
083.6.000060 5.000.000 ₫ Mua ngay
0886152018 5.000.000 ₫ Mua ngay
05.28.12.2018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0941392018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0329072018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0984.69.2018 5.000.000 ₫ Mua ngay
098.285.2018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0922.92.2018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0328012018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0866.05.2018 5.000.000 ₫ Mua ngay
05.28.07.2018 5.000.000 ₫ Mua ngay
05.23.06.2018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0977352018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0966.76.2018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0909.44.2018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0929.47.2018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0967882018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0936612018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0819792018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0847772018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0978.25.2018 5.000.000 ₫ Mua ngay
0767888068 5.000.000 ₫ Mua ngay